Duurzaam design

Duurzaam design is toekomstbewust design is duurzaam ontwerpen. Allemaal begrippen waarbij het idee is om zoveel mogelijk rekening te houden met de negatieve gevolgen voor onze aarde. En daarbij zoveel mogelijk gebruik maken van stoffen die recyclebaar zijn.

Functionaliteit staat voorop, het gebruik van moderne fabricage technieken is evident en er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het ecologische, economische en sociale aspect waarbij gestreefd wordt naar een optimale balans. 

Mooie woorden toch? Eigenlijk zeg je dat in de behoeften wordt voorzien van de huidige generatie waarbij er nadrukkelijk op wordt gelet dat het leven van toekomstige generaties niet in gevaar wordt gebracht.

Duurzaam design - de principes

Vormgeving van een duurzaam desing kent, ondanks het uiteenlopende toepassingsgebeid, een aantal basis principes: 

 • Materiaalgebruik
  • het energieverbruik bij de fabricage van het materiaal
  • het energieverbruik bij de recycling van bestaande materialen
  • het gebruik van non-toxic materialen
 • Energie (ver) gebruik
  • bij het verwerken van het materiaal
  • van het totale product na gereedkomen
 • Kwaliteit en Levensduur
  • kwalitatief betere producten kennen een langere levensduur en hoeven dus minder vaak vervangen te worden
 • Recyclebaar
  • algemeen - is het ontwerp zodanig dat het eenvoudig gerecycled kan worden
  • in de regio - worden materialen uit de regio gebruikt die in de regio her gebruikt kunnen worden
 • Ecologische voetafdruk
  • het bepalen van een ecologische voetafdruk is een ingewikkeld proces - dit proces maakt inzichtelijk de gevolgen voor het milieu voor nu en in de toekomst
 • Gemeenschappelijkheid
  • het samen gebruiken van één product

Voorbeelden van duurzaam design

Duurzame bouw
Een voorbeeld van duurzame bouw - duurzaam design - dat ook als zodanig erkend is, is het kantoorgebouw TransPort op Schiphol-Oost. Dit is het eerste gebouw dat in Nederland de erkenning heeft gekregen met een certificaat met als waardering "Zeer Goed". Het gebouw is milieubewust ontworpen waar bij het uitgangspunt is dat het gebouw in totaliteit hergebruikt kan worden, het energiegebruik zeer laag is en de ecologische voetprint minimaal zou zijn. 

Duurzaam tuinontwerp
Bij duurzaam tuinontwerp kun je denken aan bomen die rondom gebouwen worden gezet om deze gebouwen te beschermen tegen de zon. Ook worden tuinen ontworpen waarbij wilde flora en fauna een kans krijgen waarbij het stimuleren van bio-diversiteit voorop staat. Tevens wordt gekeken naar de mogelijkheid om optimale groei te verkrijgen zonder het gebruik van pesticiden. En dat water en andere grondstoffen zodanig georganiseerd gebruikt worden dat er nu en in de toekomst geen tekorten ontstaan.

Duurzame consumptie goederen
Het duurzaam ontwerpen van consumptiegoederen zie je terug in alledaagse dingen. Tegenwoordig wordt er veel meer gelet op het mogelijke hergebruik en demontage.

Duurzame energie
Specifieke details opgenomen in de ontwerpen van gebouwen - duurzaam design - kunnen ervoor zorgen dat gebouwen beter te ventileren zijn, de warmte regulatie beter te sturen is. Door warmte terugwinning kan het energieverbruik van een gebouw nagenoeg terug gebracht worden tot nul. Of er kan gebruik worden gemaakt van zonnepanelen in combinatie warmte / energie opslag mogelijkheden.

Copyright © 2009 - 2021 LDB Sales B.V.